ข่าวกิจกรรม

โครงประชุมประชาคม

 

20170220 0001

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟจัดกิจกรรมโครงการประชุมประชาคมเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการ