ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไร้ฝุ่น)บ้านโศกดู่หมู่15 จุดที่2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไร้ฝุ่น)บ้านโศกดู่หมู่15 จุดที่2

ดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิ๊กที่นี้pdf