ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านตาหล่ำ (สายทางจากบ้านนายเว เดยังรัมย์ ถึงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

>>>>โหลดเอกสารตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน<<<<

 

>>>>โหลดเอกสารตัวอย่างเอกสารประกวดราคา<<<<