ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านตาหล่ำ (สายทาจากบ้านนายเว เดยังรัมย์ ถึงทางเชื่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

>>>>โหลดเอกสารเอกสารประกาศ<<<<

 

>>>>โหลดเอกสารเอกสารประกวดราคา<<<<