ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15

 

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโศกดู่ (สายทางจากหน้าบ้านนายรุ่งโรจน์ พลพงศ์ ถึงหน้าวัดบ้านโศกดู่) ตำบลหินเหล็กไฟ  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารประกาศประกวดราคา >>คลิ๊กที่นี้