new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 19

เมื่อวานนี้ 18

สัปดาห์นี้ 62

เดือนนี้ 348

ทั้งหมด 66530

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประวัติและตราสัญลักษณ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์(VISION)

วิสัยทัศน์  (VISION)

              องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (VISION)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  เป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ตำบลหินเหล็กไฟ  เป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย  มีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

"พัฒนาเศรษฐกิจ  ชีวิตมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งปราศจากยาเสพติด  คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม"

พันธกิจ  (MISSION)

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน  และชุมชนพึ่งตนเอง
  2. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนในท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
  4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อขจัดสิ้นยาเสพติด
  5. ส่งเสริมการพัฒนาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนน่าอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154  หมู่ที่ 4 บ้านโนนมาลัย   ตำบลหินเหล็กไฟ   อำเภอคูเมือง     จังหวัดบุรีรัมย์    31190

Tel :  0 44 780 104

Fax :  

 

Usage:

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

พิมพ์
 

 

 

ประวัติและตราสัญลักษณ์

 

ตราสัญลักษณ์ อบต.หิน เหล็ก ไฟ

 

ประวัติ

เดิมองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีฐานะเป็นสภาตำบล ซึ่งได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล

เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540 

ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอคูเมือง เลขที่ 154 หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

               

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th