แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2560

arrow01 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุpdfdownload

arrow01 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองของทางราชการpdfdownload