new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 33

เมื่อวานนี้ 50

สัปดาห์นี้ 83

เดือนนี้ 796

ทั้งหมด 79037

Currently are 9 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน


การคมนาคม
การคมนาคมขนส่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ มีเส้นทางในการคมนาคมคือทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์-พุทไธสง และสายหนองขวาง-ปอหู ทำให้การติดต่อทำได้สะดวกขึ้นสามารถติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงได้สะดวกดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 18 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 46 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 28 กิโลเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ - อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 35 กิโลเมตร

การประปา
ระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นระบบประปาที่บริหารจัดการ โดยหมู่บ้านบริหารจัดการกันเอง ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ใ้น้ำประปา ประมาณ 1,252 ครัวเรือน ไม่มีระบบประปาใช้จำนวน 10 ครัวเรือน

การไฟฟ้า
สำหรับการให้บริการประชาชนด้านการใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคูเมือง ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ รับผิดชอบในการบำรุงซ่อมแซม และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในหารซื้ออุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย
-จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ จำนวน 1,600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพื้นที่

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th