new

saraban e  prg copy

สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 28

เมื่อวานนี้ 83

สัปดาห์นี้ 28

เดือนนี้ 1114

ทั้งหมด 68096

Currently are 23 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

ประกาศข่าวทั่วไป

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐปี2561
วันพุธ, 28 พฤศจิกายน 2561
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของภาครัฐปี2561
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศเผยแพร่ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 62
วันพุธ, 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่ กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 62
ปรกาศองค์การบริหารงานส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
วันพุธ, 20 กันยายน 2560
ปรกาศองค์การบริหารงานส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง...
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
วันอังคาร, 19 มกราคม 2559
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ...
จดหมายข่าว : ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ภาษีป้าย
วันอังคาร, 03 มกราคม 2560
ข่จดหมายข่าว : ภาษีบำรุงท้องที่ ,...
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2560
วันอังคาร, 03 มกราคม 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปี 2560

ข่าวกิจกรรม

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

27
เม.ย.2561

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่16 บ้านสามศิลา(สายทางจากบ้านนางมนต์ รุ่งโรจน์-บ้านนางทอง หงษ์ษา)

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่16 บ้านสามศิลา(สายทางจากบ้านนางมนต์ รุ่งโรจน์-บ้านนางทอง หงษ์ษา)

27
เม.ย.2561

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่9 บ้านตาหล่ำ(สายทางจากบ้านนายแดง บินรัมย์-บ้านนางำไพ กอแก้ว)

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่9 บ้านตาหล่ำ(สายทางจากบ้านนายแดง บินรัมย์-บ้านนางำไพ กอแก้ว)

27
เม.ย.2561

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่8 บ้านการะโก(สายทางจากแยกบ้านนายโต๊ะ ดูชัยรัมย์-บ้านนางละไม ดูชัยรัมย์)

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่8 บ้านการะโก(สายทางจากแยกบ้านนายโต๊ะ ดูชัยรัมย์-บ้านนางละไม ดูชัยรัมย์)

27
เม.ย.2561

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่4 บ้านโนนมาลัย(สายทางจากแยก รพ.สต.-บ้านนายสำอางค์ สุขแสนสุข)

ตารางแสดงวงเงินเปิดเผยราคากลาง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่4 บ้านโนนมาลัย(สายทางจากแยก รพ.สต.-บ้านนายสำอางค์ สุขแสนสุข)

28
ก.พ.2561

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่10 บ้านท่าม่วง

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่10 บ้านท่าม่วง

28
ก.พ.2561

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่9 บ้านตาหล่า

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่9 บ้านตาหล่า

28
ก.พ.2561

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่7 บ้านคูบัว

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่7 บ้านคูบัว

28
ก.พ.2561

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่5 บ้านหัวฝาย(จากถนนลาดยางถึงลำห้วยบ้านหัวฝาย)

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่5 บ้านหัวฝาย(จากประปาถึงที่นานายแสง)

28
ก.พ.2561

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่5 บ้านหัวฝาย

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่5 บ้านหัวฝาย(จากลาดยางถึงลำห้วยบ้านหัวฝาย)

12
ธ.ค.2560

การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

  การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

12
ธ.ค.2560

การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง

  การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

08
ธ.ค.2560

ประกาศเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

การเปิดเผยราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

27
ต.ค.2560

การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

22
ก.ย.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้านถนนคอนกรีต หมู่ที่7 บ้านคูบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้านถนนคอนกรีต หมู่ที่7 บ้านคูบัว

04
ก.ย.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้านถนนหินคลุก หมู่ที่8 บ้านการะโก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้านถนนหินคลุก หมู่ที่8 บ้านการะโก

04
ก.ย.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านโศกนาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้านถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่6 บ้านโศกนาค

19
พ.ค.2560

โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560

26
ก.ย.2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไร้ฝุ่น)บ้านโศกดู่หมู่15 จุดที่2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไร้ฝุ่น)บ้านโศกดู่หมู่15 จุดที่2

26
ก.ย.2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไร้ฝุ่น)บ้านโศกดู่หมู่15 จุดที่1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนไร้ฝุ่น)บ้านโศกดู่หมู่15 จุดที่1

05
ก.ค.2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้้อวัสดุทางการแพทย์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการจัดซื้้อวัสดุทางการแพทย์

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ โดยงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิ๊กที่นี้pdf

 

 

 

 

 

หนังสือราชการ สถ.

ข่าวรับสมัครสอบงานราชการ

ข่าวเด่นประจำวัน

 

ผู้บริหาร

Boss nayok

นายรณชัย   ครุตรารักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิทินข่าวสาร

December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

banner 7059banner 7058banner 858banner 42banner 5320banner 5322banner 5319banner 5317banner 5316banner 5314banner 5315banner 5312banner 5311banner 5308banner 2665banner 263banner 34banner 35 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

เลขที่ 154   หมู่ 4 บ้านโนนมาลัย  ตำบลหินเหล็กไฟ    อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

โทร :  044 780 104

แฟกส์ :  

www.hinlekfi.go.th