การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิ๊กที่นี้pdf

ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

ดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิ๊กที่นี้pdf