หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นาย ประดิษฐ์ เจริญพิทักษ์วงศา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นาย ทัตธน ศิริจันทร์

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นางสาวเดือน เที่ยงธรรม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาว พจน์จนา ปาปะไพ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นางณัฐวดี ภักดีแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นายปัญญา ไกนอก

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายพชร ประทุม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • thumbnail

  นางสาว บุษบากร สมจิต

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นางสาวอารีย์รัตน์ พิศวงขวัญ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน