หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสาวจตุภรณ์ ไชยสุวรรณ

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นางวรรณา กล้าแข็ง

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  นางสาวมนัญชญา กู่ชัยภูมิ

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาว กาญจนา ภูคำศักดิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  นางสาว พัชรี โพธิ์ชัยโย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ