หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

วิสัยทัศน์


" พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งปราศจากยาเสพติด คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม "

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายคมเพชร บัวบาน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  (ว่าง)

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นาย สุพจน์ บุญทำนุก

  นายช่างสำรวจ

 • thumbnail

  นางรุ่งนภา แป้นทอง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายกิตติพงษ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

 • thumbnail

  นายจรุงวิทย์

  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ