หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายดาวเรือง เจริญจิตร

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 0828895929

รายละเอียด

ที่อยู่๒๒ หมู่ที่ ๗ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0828895929

อีเมล