หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวีระ ดูเรืองรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 0897226467

รายละเอียด

ที่อยู่67 หมู่ที่ 8 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0897226467

อีเมล