หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอำพล สุทธะโส

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 0654125979

รายละเอียด

ที่อยู่64 หมู่ที่ 5 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0654125979

อีเมล