หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวันชัย อ่อนหนองหว้า

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ 0621974304

รายละเอียด

ที่อยู่23 ม.4 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์0621974304

อีเมล